ရွင္မားရု

Saturday, September 23, 2017 3 comments

___________________
ေဝးကြာျခင္းဖိနပ္တစ္ရံကုိ စီးျပီး
အေဝးဆုံးဆီ ေက်ာခုိင္းသြားေသာ ခရီးသည္တစ္ဦးကို ျမင္လုိက္မိပါသလား။
ၾကတ္ေျခခတ္ေပါင္းမ်ားစြာျဖင့္ ယက္လုပ္ထားေသာ
ဦးထုပ္တစ္လုံးကုိေဆာင္းရင္း
ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္းမ်ားႏွင့္ ေဝးရာဆီ ဦးတည္ေနေသာခရီးသြား
ယင္းမွာ သင္ကုိယ္တုိင္လည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္နုိင္ပါသည္။
အုိးအိမ္အတည္တက်ျဖစ္ကာမွ
အုိးအိမ္ကုိ စြန္႔ခြာသြားခ်င္စိတ္ဟာ နိဗိၺႏၵဉာဏ္ျဖစ္ႏုိင္ပါ့မလား
အဲဒီစိတ္က ညညမွ ထထယားတဲ့ဝဲလုိပဲ။
ဒီတစ္ဝါမွာပြင့္တဲ့ပန္း ဘာျဖစ္ျဖစ္မလြမ္းေတာ့ဘူးလုိ႔ေျပာႏုိင္ဖို႔
နားလည္ရခက္တဲ့စာေတြေရးထားတယ္
မုိမိဂ်ိေတြေၾကြျပရုံနဲ႔ပဲ ေဆာင္းဦးဟာ နာက်င္စရာေကာင္းလုိက္တာ
ဒါကုိမွ ေဝးကြာျခင္းလုိ႔ မေခၚရင္ တစ္ေနျ့ပီးတစ္ေန႔ ပုိေၾကကြဲရေတာ့မွာ။
ရွင္မားရု
၁၅၀၉ ၂၀၁၇